Rechtsgebieden

Reflr Juristen

Publieksrecht

Publieksrecht regelt de relatie tussen overheid en burger. De overheid is machtig, maar u heeft gelukkig rechten. Dus bent het u niet mee eens met een besluit van de overheid of heeft u een boete gekregen dat volkomen onterecht is. Ook daarvoor komt Reflr voor u op. Het eerste uur is toch gratis.

Privaatrecht

Privaat recht regelt de relatie tussen burgers onderling. Voor conflicten betreffende deze relatie kunt u altijd bij ons terecht. Buren vs Buren. Werkgever vs werknemer. Bedrijf vs consument. Stapt u maar gerust binnen. Het eerste uur is toch gratis.

Arbeidsrecht

Reageer op de juiste wijze op de brief van de werkgever. Wij kennen de regels en de wet. Als u een vraag hebt over arbeidsrecht, of u voelt zich onbehoorlijk behandeld door uw werkgever, u wordt met ontslag bedreigd, of wat het ook is, aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen met uw vraag.

Reflr Organisation

Consumentenrecht

Het consumentenrecht is van toepassing op alle verkopen tussen een bedrijf en een burger. Indien het aangeschafte product niet voldoet aan uw gerechtvaardigde verwachtingen, dan kunt u de verkoper hierop aanspreken. U kunt vorderen dat de overeenkomst wordt nagekomen. De verkoper wordt gedurende een redelijke termijn de gelegenheid geboden om het product te herstellen of te vervangen.

Discriminatiezaken

Wordt u gediscrimineerd in verband met uw afkomst, leeftijd, handicap, chronische ziekte, seksuele voorkeur, geslacht of religie dan staat Reflr klaar om u daarmee bij te staan. Wij gaan eerst voorzichtig na of er genoeg bewijs is om daarna meteen het plan van aanpak te maken.

Huurrecht

Indien u het gevoel heeft dat uw rechten in het geding komen door de verhuurder blijf dan ten alle tijden correct en zakelijk bij het contact tussen jou en je verhuurder. Zo voorkom je in ieder geval dat jou achteraf verweten kan worden dat je onbehoorlijk of incorrect hebt gehandeld. Mail of bel ons en Reflr gaat de strijd met uw verhuurder aan. Het huurrecht is ook van toepassing op het huren van een fiets, auto of televisie.

Reflr Juristen en Mediators

Algemene voorwaarden en contracten

Voor het opstellen van algemene voorwaarden en contracten kunt u ook bij ons binnen stappen, maar ook als u problemen ervaart met leveranciers, winkeliers of werkgevers over deze zaken.

Incassozaken

Betalen uw debiteuren niet of niet op tijd? Reageren ze niet op uw aanmaningen?. Wij kunnen voor u de incasso van uw vordering verzorgen. Uw vorderingsrecht verjaart namelijk wanneer 5 jaar ongebruikt zijn verstreken sedert uw laatste aanmaning de debiteur heeft bereikt.

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. Wij kunnen u, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid.