Welkom

Gast, u bent van harte welkom.

Wij heten u welkom op de site van Reflr Organisation. Wij kijken samen met u wat de mogelijkheden voor u zijn en vooral als uw zaak kans van slagen heeft.
U krijgt een eerlijk antwoord als u geen schijn van kans maakt zodat u de kosten voor een rechtszaak kunt besparen.
Het is ook mogelijk een procedure te voorkomen door een schikking te treffen met de tegenpartij.
Wordt het toch een procedure? De Juristen van Refler Organisation staan dan voor u klaar.
Bent u cliënt van Reflr, dan zijn wij 24 uur en 7 dagen in de week beschikbaar.
Vergeet niet, U kan een slechte advocaat treffen en een heel goede jurist en vice versa.

Advocaat versus HBO Jurist.

Een jurist en een advocaat zijn niet hetzelfde.
Een jurist hoeft geen advocaat te zijn, terwijl een advocaat wel altijd een jurist is.
Een jurist kan de graad LL.B ‘Bachelor of Laws’ dragen. Deze graad wordt dan achter de naam van de persoon geplaatst.
Wanneer u een jurist met de graad LL.B ziet heeft u te maken met een jurist die of een HBO of academische Rechten studie met goed gevolg heeft afgerond.
De graad LL.B is internationaal erkend.
Iemand die dus alleen een jurist is mag alleen procederen als ‘gemachtigde’ bij de kantonrechter wanneer
het gaat om zaken waarbij de vordering of de waarde niet meer dan € 25.000,00 bedraagt.
Dit staat ook zo benoemd in artikel 80 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
In sommige gevallen kan het verwarrend zijn voor mensen of er nu wel of geen advocaat noodzakelijk is.
Bijvoorbeeld: Ligt er een vordering bij u die hoger is dan € 25.000,00, maar is deze afkomstig van uw eigen werkgever omdat deze u een boete oplegt?
Dan spreken we over een arbeidsrechtelijke kwestie en mag een jurist namens u als gemachtigde optreden.
Bij alle andere civiele procedures bent u wel verplicht een advocaat in te schakelen bij de rechtbank of het gerechtshof.
En voor de duidelijkheid:
Een jurist kan de volgende zaken behartigen voor de rechtbank:
– Uw belang is niet hoger dan €25.000,00
– Uw belang is van onbepaalde waarde en het is duidelijk aantoonbaar dat het belang niet hoger is dan € 25.000,00
– Bancaire leningen (consumentenkredieten) niet hoger dan € 40.000,00
– Een arbeidsrechtelijk geschil ongeacht de hoogte van uw belang
– Een geschil over een huurovereenkomst of geschillen die daaruit voortkomen, ongeacht de hoogte van uw belang
– Een bestuursrechtelijke zaak; bijvoorbeeld u heeft een geschil met de gemeente, ongeacht de hoogte van uw belang
– Een zaak bij de Centrale Raad van Beroep
– Een zaak bij de Beklagscommissie inzake art. 12 Wetboek van Strafvordering procedures.