Reflr Juristen                             EN

Alle Juristen van Reflr hebben een afgeronde HBO opleiding Rechten. U kunt er dus vanuit gaan dat zij uw zaken met de nodige deskundigheid en gedrevenheid zullen behandelen.

De binnen de Reflr Organisatie werkzame juristen voeren hun werkzaamheden uit als zelfstandig gevestigde juristen. Ondanks dat er op de dienstverlening door zelfstandig gevestigde juristen niet automatisch de gedragsregels van de beroepsgroep van toepassing zijn, zoals bij advokaten en notarissen, kunnen wij u garanderen dat onze dienstverlening correct wordt uitgevoerd.

Komt het ondanks de bemiddeling toch tot een rechtszaak, dan weten wij in elk geval of u een kans maakt om de zaak te winnen.

U krijgt een HBO jurist die ervaring heeft met rechtszaken. Uw jurist bereidt de gehele rechtszaak voor en behandelt ook de rechtszaak voor u bij de kantonrechter. Voor zaken die boven het bedrag van € 25.000 uitkomen, heeft u een jurist nodig die ook advocaat is. Hetzelfde geldt ook voor hoger beroep. Ook hier kunnen de Juristen van Reflr Organisatie u van dienst zijn door een gekwalificeerd advocaat voor u te contacteren.

Meer lezen?

Mediators

Alle Juristen van Reflr hebben een afgeronde HBO opleiding Rechten en de Mediators een afgeronde Mediation opleiding. U kunt er dus vanuit gaan dat zij uw zaken met de nodige deskundigheid en gedrevenheid zullen behandelen.

Wanneer u en uw partner in conflict zijn met elkaar is het moeilijk om tot afspraken te komen met betrekking tot uw relatie. Vaak voeren emoties de boventoon en wordt er onbewust niet meer naar elkaar geluisterd. Uiteindelijk wordt het conflict alleen maar erger. Naast de praktische zaken gaat het bij mediation om de wensen, belangen en emoties van partijen. De mediator begeleidt op professionele wijze de gesprekken van partijen en de daaruit voortvloeiende onderhandelingen. Zo kunnen partijen vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijke oplossing van het conflict komen.